Onze cases

Refugee Connect

Nederland telt ongeveer 29.000 vluchtelingen in de werkbare leeftijd (bron: COA.nl). Velen van hen zijn goed opgeleid en hebben naast hun (t)huis, ook gedwongen afstand moeten nemen van hun baan en daarmee hun inkomen. Terwijl zij soms wel 3-4 jaar lang in afwachting zijn van een verblijfsvergunning, behoort werken op dit moment niet tot de mogelijkheid. Dit komt door de beperkende 24-weken regel in de Wet Arbeid Vreemdelingen.

Terwijl in vrijwel iedere branche werkgevers kampen met een ernstig personeelstekort, wordt het voor de grootste groep potentiële werknemers onmogelijk gemaakt om aan het werk te gaan én te integreren in de Nederlandse samenleving en cultuur. Migranten die in asielzoekerscentra in afwachting zijn over hun verblijfstatus zijn veelal goed opgeleid en willen niets liever dan aan het werk, om zo een zinvolle dagbesteding te hebben. Helaas hebben zij te maken met de Wet Arbeid Vreemdelingen (BWBR0007149), waarin het volgende geschreven staat:

“Een asielzoeker mag in Nederland 24 weken werken over een periode van 52 weken. Zijn asielaanvraag moet dan wel minstens 6 maanden in behandeling zijn. Werken kan alleen met een tewerkstellingsvergunning (TWV). Bron: Rijksoverheid”. In de praktijk is het niet alleen de tewerkstellingsvergunning maar ook de taal, een BSN en vervoer die niet standaard geregeld zijn of worden.

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid vindt MPeople dat hier verandering in moet komen en dat het juist goed is voor deze doelgroep om aan het werk te gaan. In 2022 zijn wij een onderzoek gestart onder lokale ondernemers. Door met hen in gesprek te gaan is duidelijk geworden dat veel bedrijven bereid zijn te investeren in potentiële werknemers uit het AZC. Niet alleen door hen een baan aan te bieden, maar ook in de vorm van taaleducatie en vervoer. Inmiddels loopt er een pilot bij 6 bedrijven met 12 werknemers en is ons initiatief opgepikt door diverse media. Op 2 mei aanstaande voert Maarten van Panhuis, eigenaar en oprichter van MPeople, een gesprek met VVD-kamerlid Daan de Kort over het veranderen van deze beperkende regel.

Gesprek Tweede Kamer
Afgelopen mei heeft Maarten van Panhuis een afspraak gehad met Daan de Kort, Tweede Kamerlid voor de VVD. In zijn portefeuille zit participatiewet en publiek-private samenwerkingen. Tijdens het gesprek heeft Maarten uiteen gezet wat de beperkingen en uitdagingen zijn door aangegeven worden door werkgevers om bewoners van het AZC (die nog in hun procedure zitten) in dienst te nemen. Hierbij is ook onze visie toegelicht om deze groep mensen te begeleiden naar werk en ze zo een kans te geven op de arbeidsmarkt. Zo hebben zij al een baan, zodra hun verblijfsvergunning rond is, leren ze taal, bouwen ze sociale contacten op en hebben ze een zinvolle dagbesteding.

Daan de Kort erkende deze criteria maar gaf ook aan dat het lastig zal zijn om op korte termijn de wettelijke beperkingen weg te nemen. Voor ons is het vooral van belang dat het op de politieke agenda blijft staan e we via Tweede Kamerleden input aan blijven leveren voor deze agenda. Met Daan de Kort is afgesproken hem op de hoogte te blijven van onze stappen rondom het juridische traject voor het aanvechten van de beperkende bepaling in de wet.

Cijfers: 66 bedrijven op de wachtlijst
Wil jij jouw organisatie ook aanmelden? Klik dan hier.

Laatste update: 14 juni 2022

NB: MPeople verzorgt alle administratieve en juridische zaken rondom Expertise Vluchteling.