Ons verhaal

"De kleine en middelgrote ondernemers laten zich geregeld nog te veel afleiden door de complexe HR-breinbrekers en de minder moeilijke doch energie-vretende HR-vraagstukken". En dat kan en moet anders!  MPeople is er echt voor de MKB'ers!

"MKB-ondernemers moeten terug naar hun eigenlijke kern en hun passie; hun raison d’etre", zegt Maarten van Panhuis, de oprichter van MPeople. Want juist deze ondernemers zijn de motor van onze economie. Juist zij moeten creatief blijven, te allen tijde markt-gedreven kunnen opereren en hun passie kunnen blijven volgen. Zij moeten in staat worden gesteld om te winnen. Maar in een HR-markt die overwegend gedomineerd wordt door corporates en proces-gedreven organisaties vinden zij helaas geen gehoor. De MKB’ers ervaren deze corporates als irrelevant met hun aanbod dat niet bij hen aansluit. Ivoren torens, traagheid en hoge prijzen, dat moet anders! 

MPeople hoort en ziet hen wél echt. Zij kent hun wensen en behoeften vanuit de praktijk. En door de jarenlange HR-ervaring in verschillende branches, van MKB tot corporate, kent MPeople de finesse. Nu heeft MPeople deze ervaringen gebundeld en omgezet in passende HR-services voor het MKB, zodat zij hen kundig kan bijstaan met haar professionals. Full power met technologie en altijd met de menselijke factor, strevend naar efficiency waar het kan en handelend met creativiteit waar nodig.