Lees hier het laatste nieuws

Blog and News

NBBU CAO voor uitzendkrachten 2023

20 January 2023

Op 17 november 2021 is er een akkoord bereikt tussen vakbonden en de uitzendbranches ABU en NBBU over een nieuwe CAO voor uitzendkrachten. Hierin zijn diverse wijzigen opgenomen die ingaan per 01-01-2023. Hieronder een overzicht van deze wijzigingen.

30% herzieningsregeling WW-premie bij overwerk

15 December 2022

Over het jaar 2022 kan een werkgever voor het eerst te maken krijgen met de 30%-herzieningsregeling, als hij in 2022 een werknemer heeft die hij meer dan 30% meer uren betaalt dan het aantal contracturen voor dit jaar, bijvoorbeeld door overwerk. In dat geval moet de werkgever begin 2023 de lage premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) over 2022 herzien.

Wetsvoorstel voor certificering van uitzendbureaus heeft haast

13 December 2022

Veel arbeidsmigranten in Nederland werken onder onwaardige omstandigheden. Het is volgens minister van Gennip van groot belang dat het wetsvoorstel waarin verplichte certificering wordt gevraagd zo snel mogelijk wordt ingevoerd. Dit wetsvoorstel moet er voor gaan zorgen dat uitzendbureau de arbeidsmigranten onder goede werk- en woonomstandigheden laten werken.

Duizenden aanvragen voor uitkering bij ouderschapsverlof

21 November 2022

Werknemers maken volop gebruik van de mogelijkheid om een uitkering te ontvangen tijdens ouderschapsverlof. In de eerste tien weken van deze nieuwe regeling ontving UWV ongeveer 20.000 aanvragen. Werkgevers doen er goed aan zich hierop in te stellen.

Informatie op loonstrook over pensioen wordt verplicht

11 November 2022

Aan het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen (WTP) zijn maatregelen toegevoegd om meer werkenden pensioen te laten opbouwen. Zo wordt een werkgever verplicht om een melding op de loonstrook op te nemen als een werknemer geen pensioen opbouwt.

wijziging collectieve zorgverzekering

11 November 2022

Een Collectieve Zorgverzekering is voor veel werknemers de normaalste zaak van de wereld. Ze sluiten deze af via hun werkgever en ontvangen zo een korting op de verzekering. Vanaf 2023 is hier een wijziging in. Het is vooral belangrijk dat je als organisatie jouw werknemers hier nu al van op de hoogte stelt. Lees verder in dit artikel.