Lees hier het laatste nieuws

Blog and News

Loonkloof tussen mannen en vrouwen steeds kleiner

22 June 2022

De gelijkheid tussen mannen en vrouwen is een actueel onderwerp. Er wordt gepleit voor meer vrouwen aan de top, meer ruimte voor ambitie van vrouwen en meer gelijkheid in salaris. Een recent onderzoek van het CBS laat zien dat het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft salaris ook in de afgelopen jaren verder is afgenomen.

Veranderingen in de wet- en regelgeving

22 June 2022

De wet- en regelgeving voor werkgevers verandert constant. Belangrijk om goed op de hoogte te zijn en te blijven. Ook 1 juli zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd, net als per 1 augustus. Lees ze in een beknopt overzicht.

Onbenut arbeidspotentieel treft ook jonge migranten

22 June 2022

Bedrijven in verschillende sectoren staan te springen om talenten vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, maar ondertussen staan veel jongeren volledig buitenspel, omdat ze niet beschikken over de juiste papieren. Enkele duizenden ongedocumenteerden krijgen daardoor geen toegang tot het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt.

Sociale veiligheid op de werkvloer

22 June 2022

Vrijwel het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking (76%), tussen de 18 en 68 jaar voelt zich sociaal veilig als ze aan het werk zijn. Desondanks heeft bijna 1 op de 5 Nederlanders wel eens sociale onveiligheid ervaren op de werkvloer. Een onderwerp wat vaak onbesproken blijft. In 23% van de organisaties is het voor werknemers onduidelijk waar ze terechtkunnen.

Grootst onbenutte arbeidspotentieel vind je in deze provincies

22 June 2022

Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat het onbenut arbeidspotentieel in de bevolkingsgroep tussen de 15 en 75 jaar het kleinst is in de drie zuidelijke provincies: Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Koplopers zijn Groningen en Noord-Holland. In Amsterdam en alle provinciehoofdsteden is het onbenut arbeidspotentieel doorgaans groter dan in de omliggende gebieden.

Bedrijven laten werknemers niet meer gaan!

21 June 2022

Twintig verschillende bedrijven met maar liefst twintigduizend vacatures. Sommige bedrijven zitten middenin reorganisaties, anderen groeien zo onstuimig dat er niet tegenop te werven valt. Alle twintig hebben ze gemeen dat als het even kan ze geen werknemer meer laten gaan.

25% van de werkgevers zoeken het schaap met vijf poten

01 June 2022

De arbeidsmarkt kampt momenteel met enorme tekorten. Toch is ruim 25% van de werkgevers nog altijd op zoek naar het schaap met de vijf poten. In veel gevallen is iemand die gehandicapt is, herstellende van een burnout, of lang werkloos niet tot de mogelijkheden. Sterker nog: in veel gevallen hebben zestigplussers op dit moment de grootste kans op een baan. Uit onderzoek van Pro Contact blijkt dat 16% van deze zestigplussers daar niet op zit te wachten.

Maximale onbelaste reiskostenvergoeding gaat volgend jaar omhoog

24 May 2022

Er zit een forse stijging aan te komen in de vergoeding in de maximale onbelaste reiskostenvergoeding. Niet alleen in 2023 is er een stijging te verwachting, maar ook het jaar daarop. Hoewel de definitieve bedragen nog niet vastgelegd zijn, is er al wel een indicatie gepresenteerd in de Voorjaarsnota.

Recordkrapte op de arbeidsmarkt

24 May 2022

Vrijwel iedere branche, ondernemer en organisatie kampt momenteel met hetzelfde probleem: het extreme personeelstekort. En dat terwijl het aantal banen ook blijft stagen én er een enorm onbenut arbeidspotentieel is van circa 30.000 vluchtelingen. Lees verder in dit artikel over de groei van het eerste kwartaal.