Lees hier het laatste nieuws

Blog and News

Duizenden aanvragen voor uitkering bij ouderschapsverlof

21 November 2022

Werknemers maken volop gebruik van de mogelijkheid om een uitkering te ontvangen tijdens ouderschapsverlof. In de eerste tien weken van deze nieuwe regeling ontving UWV ongeveer 20.000 aanvragen. Werkgevers doen er goed aan zich hierop in te stellen.

Informatie op loonstrook over pensioen wordt verplicht

11 November 2022

Aan het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen (WTP) zijn maatregelen toegevoegd om meer werkenden pensioen te laten opbouwen. Zo wordt een werkgever verplicht om een melding op de loonstrook op te nemen als een werknemer geen pensioen opbouwt.

wijziging collectieve zorgverzekering

11 November 2022

Een Collectieve Zorgverzekering is voor veel werknemers de normaalste zaak van de wereld. Ze sluiten deze af via hun werkgever en ontvangen zo een korting op de verzekering. Vanaf 2023 is hier een wijziging in. Het is vooral belangrijk dat je als organisatie jouw werknemers hier nu al van op de hoogte stelt. Lees verder in dit artikel.

Werkgever moet parttimer compenseren voor feestdagen

11 November 2022

Als een werkgever een parttime werknemer van wie de vaste vrije dag op maandag valt, niet compenseert voor een ‘tekort’ aan feestdagen, maakt hij verboden onderscheid op grond van arbeidsduur. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens andermaal geoordeeld.

Contract aanzeggen moet schriftelijk

02 November 2022

De Hoge Raad deed onlangs uitspraak over een mondelinge aanzegging. De werknemer in kwestie eiste een maandsalaris van zijn voormalige werkgever omdat deze, na mondelinge beëindiging van zijn contract, dit niet schriftelijk had bevestigd. Daar waar de kantonrechter besloot dat de werknemer duidelijk op de hoogte was, deed de Hoge Raad een andere uitspraak.

Aandeel parttime banen neemt steeds verder toe

18 October 2022

De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt is nijpend. Tegelijk neemt het aandeel parttime banen in Nederland steeds verder toe. Dat blijkt uit een analyse vanuit vacaturesite Indeed. Ten opzichte van twee jaar terug is het aandeel parttime banen in ons land gestegen met 22 procent, in het afgelopen jaar met acht procent.

Minimumloon in één keer met 10,15% omhoog per 1 januari 2023

18 October 2022

Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon. Daardoor gaat het minimumloon op 1 januari 2023, in tegenstelling tot het eerdere voornemen, in één keer omhoog met 10,15%. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd.

Oproep om werknemers meer uren te laten werken

18 October 2022

VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN riepen werkgevers onlangs op om het voor werknemers aantrekkelijker te maken om meer uren te gaan werken. Meer uren werken is volgens de werkgeversorganisaties het beste middel om op korte termijn de arbeidsmarktkrapte te bestrijden.