Informeer je werknemers tijdig!

wijziging collectieve zorgverzekering

Vanaf 2023 kunnen werknemers geen korting meer ontvangen op de zorgpremie via een collectieve zorgverzekering. Werkgevers doen er goed aan het personeel hier nu over te informeren. Daarbij valt ook aandacht te schenken aan andere maatregelen die de financiën van werknemers raken.

wijziging collectieve zorgverzekering

De mogelijkheid voor een premiekorting voor werknemers met een collectieve zorgverzekering komt per 1 januari 2023 ten einde. Dit jaar mogen werknemers nog een korting van maximaal 5% ontvangen. Het nieuwe verbod geldt voor de premie op de basisverzekering. Voor een aanvullende verzekering is nog wel een collectiviteitskorting toegestaan. Als een werkgever een collectieve zorgverzekering heeft geregeld, doet hij er goed aan werknemers te informeren over het vervallen van de korting, de eventuele andere wijzigingen in de collectieve zorgverzekering en de kenmerken die deze verzekering nog wel aantrekkelijk maken. Zo nodig kunnen werknemers dan op zoek naar een alternatief. De werkgever moet niet wachten met de communicatie, want de jaarlijkse periode voor een overstap naar een andere zorgverzekering begint op 12 november 2022.

Ook informatie over maatregelen rond inflatie

Vanwege de hoge inflatie is de informatievoorziening extra belangrijk. Veel werknemers zullen kritisch naar hun uitgaven kijken. Werkgevers kunnen daarom overwegen om dit najaar personeel niet alleen te informeren over de wijzigingen in de collectieve zorgverzekering, maar gelijk ook over andere maatregelen die van invloed zijn op de portemonnee. Denk aan loonsverhogingen of andere vormen van compensatie, wijzigingen in de reiskostenvergoeding of thuiswerkvergoedingen veranderingen in de pensioenregeling. De werkgever zou zelfs de koopkrachtmaatregelen van de overheid in dit overzicht kunnen opnemen.


Daarnaast is het een optie om te benoemen waar werknemers terechtkunnen voor (extern) advies over het op orde houden of brengen van hun persoonlijke financiën. Door ondersteuning te bieden bij (dreigende) schulden, beperkt de werkgever negatieve effecten op het werk.

Bron: Rendement

Duizenden aanvragen voor uitkering bij ouderschapsverlof

21 November 2022

Werknemers maken volop gebruik van de mogelijkheid om een uitkering te ontvangen tijdens ouderschapsverlof. In de eerste tien weken van deze nieuwe regeling ontving UWV ongeveer 20.000 aanvragen. Werkgevers doen er goed aan zich hierop in te stellen.

Informatie op loonstrook over pensioen wordt verplicht

11 November 2022

Aan het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen (WTP) zijn maatregelen toegevoegd om meer werkenden pensioen te laten opbouwen. Zo wordt een werkgever verplicht om een melding op de loonstrook op te nemen als een werknemer geen pensioen opbouwt.