Wetswijzigingen HR- en Salarisadministratie 2023

Ook voor 2023 zijn er weer diverse wettelijke en fiscale aanpassingen rondom de HR- en Salarisadministratie.

Wetswijzigingen HR- en Salarisadministratie 2023

Arbeidsvoorwaarden en beloningen

  • Het minimumloon stijgt met 10,15% per 1-1-2023

  • Onbelaste reiskostenvergoeding gaat van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer.
  • Onbelaste thuiswerkvergoeding gaat van €2,00 naar €2,15 per gewerkte dag

Fiscale regels

  • De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat in 2023 van 1,7% naar 1,92% over de eerste € 400.000,00 van de fiscale loonsom. Over het meerdere deel blijft het 1,18%.

Juridische wijzigingen

  • Wanneer een medewerker een onbepaalde tijd contract heeft en daarvan 30% in zijn contracturen afwijkt, betaal je als werkgever alsnog de hoge WW premie.
  • Vanaf 2023 moet op de loonstrook worden vermeld of er een aansluiting is bij een pensioenleverancier.

 

 

 

 

NBBU CAO voor uitzendkrachten 2023

20 January 2023

Op 17 november 2021 is er een akkoord bereikt tussen vakbonden en de uitzendbranches ABU en NBBU over een nieuwe CAO voor uitzendkrachten. Hierin zijn diverse wijzigen opgenomen die ingaan per 01-01-2023. Hieronder een overzicht van deze wijzigingen.

30% herzieningsregeling WW-premie bij overwerk

15 December 2022

Over het jaar 2022 kan een werkgever voor het eerst te maken krijgen met de 30%-herzieningsregeling, als hij in 2022 een werknemer heeft die hij meer dan 30% meer uren betaalt dan het aantal contracturen voor dit jaar, bijvoorbeeld door overwerk. In dat geval moet de werkgever begin 2023 de lage premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) over 2022 herzien.

Wetsvoorstel voor certificering van uitzendbureaus heeft haast

13 December 2022

Veel arbeidsmigranten in Nederland werken onder onwaardige omstandigheden. Het is volgens minister van Gennip van groot belang dat het wetsvoorstel waarin verplichte certificering wordt gevraagd zo snel mogelijk wordt ingevoerd. Dit wetsvoorstel moet er voor gaan zorgen dat uitzendbureau de arbeidsmigranten onder goede werk- en woonomstandigheden laten werken.