Dé HR-partner voor het MKB

Your challenge is ours.

Who we are:

MPeople is dé HR-partner voor het MKB. Wij zorgen ervoor dat HR-administratie en HR-management oplossingen simpel en flexibel toegankelijk zijn en blijven voor de kleine en middelgrote bedrijven in Nederland. Wij zijn dan ook jouw flexibele partner die vooruitstrevend en proactief helpt bij alle HR-managementvraagstukken.

Onze kernwaarden:

Ons team is adaptief; wij denken en doen graag mee! Wij zijn ook zo georganiseerd, ingesteld en op elkaar ingespeeld dat wij makkelijk kunnen anticiperen. We zijn dan ook snel door proactief te zijn. Voor ons houdt dat in: resultaatgerichtheid. Wij gaan voor de optimale oplossing in het moment, binnen de gegeven context, maar met oog op de toekomst. Ook zijn we doorzetters: we maken af, waar we aan begonnen zijn en we zijn boven alles ondernemend. Wij zien (praktische) mogelijkheden waar anderen aan voorbij gaan.

Your challenge is ours. 

Services

Met onze HR-diensten helpen wij MKB-bedrijven hun HR-zaken optimaal (in)geregeld te krijgen. Dat doen we door alles flexibel, helder, snel en direct bereikbaar te maken. Met onze kennis van HR-zaken, capabele mensen en digitale ondersteunende middelen organiseren wij HR-oplossingen op maat. En dat is anders dan de meeste corporates in onze branche, die veelal verzanden in hun eigen processen. Lees hier meer over onze HR-diensten! MPeople's passie.

Expertise: RefugeeConnect

RefugeeConnect is een maatschappelijk project dat zich inzet voor niet-statushouders die verblijven in AZC's in Nederland. De beperkingen in de Nederlandse wet maakt het voor hen onmogelijk om aan het werk te gaan. In een tijd waarin de arbeidskrapte op recordhoogte is zeer onlogisch. RefugeeConnect zet zich middels lobby, netwerk en eventueel juridische procedures in om zo de arbeidsmarkt toegankelijk te maken én te houden voor iedereen in Nederland ongeacht status of nationaliteit.

MPeople is voor RefugeeConnect dé partner om organisaties en potentiële werknemers met elkaar in contact te brengen.

Over ons

Maarten van Panhuis, de oprichter van MPeople, ziet dat veel kleine en middelgrote ondernemers de complexe HR-breinbrekers en de minder moeilijke doch energie-vretende HR-vraagstukken te krampachtig op zich nemen. En dat leidt hen te veel af van hun eigenlijke kern en hun passie; hun raison d’etre. "Laat ons het HR-management doen van jouw bedrijf, zodat we samen kunnen streven naar optimaal succes. Jullie je eigen passie, wij de onze".        

NBBU CAO voor uitzendkrachten 2023

20 January 2023

Op 17 november 2021 is er een akkoord bereikt tussen vakbonden en de uitzendbranches ABU en NBBU over een nieuwe CAO voor uitzendkrachten. Hierin zijn diverse wijzigen opgenomen die ingaan per 01-01-2023. Hieronder een overzicht van deze wijzigingen.

30% herzieningsregeling WW-premie bij overwerk

15 December 2022

Over het jaar 2022 kan een werkgever voor het eerst te maken krijgen met de 30%-herzieningsregeling, als hij in 2022 een werknemer heeft die hij meer dan 30% meer uren betaalt dan het aantal contracturen voor dit jaar, bijvoorbeeld door overwerk. In dat geval moet de werkgever begin 2023 de lage premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) over 2022 herzien.