Definitieve premies sociale verzekeringen 2023 bekend

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de definitieve premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen voor 2023 in de Staatscourant gepubliceerd.

De premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) gaan omlaag ten opzichte van 2022, terwijl de premies voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) stijgen.

De kosten voor de sociale verzekeringen voor 2023 staan in een regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) die is gepubliceerd in de Staatscourant. Alleen de lage Aof-premie wijkt af van de voorlopige premies die op Prinsjesdag bekend waren gemaakt. De rest is hetzelfde gebleven.

Maximumpremieloon 2023 is ook bekend
Ook het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen is bekend. Dat is in 2023 € 66.956 op jaarbasis, in 2022 was dat € 59.706. Werkgevers hoeven over het meerdere dat een werknemer verdient, geen premies te betalen. Dit maximumbedrag geldt ook voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

 

Bron: Rendement

NBBU CAO voor uitzendkrachten 2023

20 January 2023

Op 17 november 2021 is er een akkoord bereikt tussen vakbonden en de uitzendbranches ABU en NBBU over een nieuwe CAO voor uitzendkrachten. Hierin zijn diverse wijzigen opgenomen die ingaan per 01-01-2023. Hieronder een overzicht van deze wijzigingen.

30% herzieningsregeling WW-premie bij overwerk

15 December 2022

Over het jaar 2022 kan een werkgever voor het eerst te maken krijgen met de 30%-herzieningsregeling, als hij in 2022 een werknemer heeft die hij meer dan 30% meer uren betaalt dan het aantal contracturen voor dit jaar, bijvoorbeeld door overwerk. In dat geval moet de werkgever begin 2023 de lage premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) over 2022 herzien.