Lees hier het laatste nieuws

Blog and News

Werkgever moet parttimer compenseren voor feestdagen

11 November 2022

Als een werkgever een parttime werknemer van wie de vaste vrije dag op maandag valt, niet compenseert voor een ‘tekort’ aan feestdagen, maakt hij verboden onderscheid op grond van arbeidsduur. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens andermaal geoordeeld.

Contract aanzeggen moet schriftelijk

02 November 2022

De Hoge Raad deed onlangs uitspraak over een mondelinge aanzegging. De werknemer in kwestie eiste een maandsalaris van zijn voormalige werkgever omdat deze, na mondelinge beëindiging van zijn contract, dit niet schriftelijk had bevestigd. Daar waar de kantonrechter besloot dat de werknemer duidelijk op de hoogte was, deed de Hoge Raad een andere uitspraak.

Aandeel parttime banen neemt steeds verder toe

18 October 2022

De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt is nijpend. Tegelijk neemt het aandeel parttime banen in Nederland steeds verder toe. Dat blijkt uit een analyse vanuit vacaturesite Indeed. Ten opzichte van twee jaar terug is het aandeel parttime banen in ons land gestegen met 22 procent, in het afgelopen jaar met acht procent.

Minimumloon in één keer met 10,15% omhoog per 1 januari 2023

18 October 2022

Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon. Daardoor gaat het minimumloon op 1 januari 2023, in tegenstelling tot het eerdere voornemen, in één keer omhoog met 10,15%. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd.

Oproep om werknemers meer uren te laten werken

18 October 2022

VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN riepen werkgevers onlangs op om het voor werknemers aantrekkelijker te maken om meer uren te gaan werken. Meer uren werken is volgens de werkgeversorganisaties het beste middel om op korte termijn de arbeidsmarktkrapte te bestrijden.

Een zieke werknemer tijdens ouderschapsverlof

27 September 2022

Sinds een aantal jaar is het voor werknemers mogelijk om ouderschapsverlof op te nemen. Onlangs waren er nieuwe wijzigingen en gaf het UWV duidelijkheid over ziekte tijdens dit verlof. Waar heb je als werknemer recht op en hoe werkt het voor werkgevers?

Een zieke oproepkracht, moet je die doorbetalen?

27 September 2022

In de huidige tijd van extreme arbeidskrapte in vele branches is de vraag "moet je een zieke oproepkracht doorbetalen" eentje die vaak gesteld wordt. Hoe zit dit precies? Je leest het in dit artikel.

Prinsjesdag 2022

21 September 2022

Ieder jaar wordt op de derde dinsdag van september de Miljoenennota en rijksbegroting voor het jaar erna gepresenteerd. In dit artikel een overzicht van alle highlights.

Wet Implementatie EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden

13 September 2022

Op 1 augustus jl is de Wet Implementatie EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden (hierna Wet Tva) in werking getreden. Het doel van deze richtlijn is om werknemers meer transparantie en voorspelbaarheid te bieden. De wet Tva kent geen overgangsrecht, wat betekent dat de Wet Tva per 1 augustus 2022 direct in werking is getreden.