Aandeel parttime banen neemt steeds verder toe


“De voornaamste aanjager van het stijgende aandeel is de krapte op de arbeidsmarkt”, zegt Kelly Oude Veldhuis van Indeed. “Het aanbieden van parttime vacatures is voor veel werkgevers een manier om, soms noodgedwongen, toch personeel te werven om daarmee de personeelskrapte op te vangen. Met een parttime functie hopen zij personeel te vinden dat niet geïnteresseerd is in een voltijdsfunctie, maar eventueel wel open staat voor een deeltijdfunctie of een wat flexibele werkweek.”

Aandeel parttime banen neemt steeds verder toe

Invloed van de pandemie
Ook de pandemie blijkt een rol te spelen in de toename. Het aandeel parttime banen nam juist af voordat het coronavirus ons land bereikte in februari 2020. Plotseling daalde in twee maanden tijd het aanbod met ruim achttien procent, om vervolgens juist toe te nemen. ”Op het moment dat de pandemie ook in Nederland ten tonele verscheen was juist sprake van een afname, om vervolgens een stijgende lijn in te zetten die nog altijd voortduurt. De pandemie lijkt voor veel mensen de ogen te hebben geopend dat deeltijds werken ook een goede optie is”, zegt Oude Veldhuis.

“Een van de redenen hiervoor is dat sinds de pandemie bij werknemers steeds meer aandacht uitgaat naar een gezonde werk-privébalans”, vervolgt Oude Veldhuis. “Een andere reden is de groeiende arbeidsdeelname van vrouwen in Nederland. Omdat vrouwen gemiddeld vaker kiezen voor een parttime baan dan mannen, neemt het aandeel parttime banen ook steeds verder toe. Ook zien we dat mannen steeds vaker kiezen voor een parttime baan.”

Duitsland en België
Niet alleen in Nederland stijgt het aandeel parttime banen, ook in België en Duitsland is dit het geval. In België steeg het aandeel parttime banen in de laatste twee jaar met bijna twaalf procent, in Duitsland is dit bijna dertien procent. In de afgelopen twaalf maanden was echter sprake van een daling van het aandeel parttime banen in België, met twee procent. In Duitsland bleef dit in het afgelopen jaar gelijk. In Nederland nam het aandeel toe met acht procent ten opzichte van een jaar geleden.

In absolute aantallen is echter sprake van een flink verschil met de buurlanden. Het absolute aandeel parttime banen ligt in Nederland ruim twee keer hoger dan in Duitsland, ten opzichte van België is dit zelfs drieënhalf keer hoger.

Bron: Indeed, 29 september 2022

NBBU CAO voor uitzendkrachten 2023

20 January 2023

Op 17 november 2021 is er een akkoord bereikt tussen vakbonden en de uitzendbranches ABU en NBBU over een nieuwe CAO voor uitzendkrachten. Hierin zijn diverse wijzigen opgenomen die ingaan per 01-01-2023. Hieronder een overzicht van deze wijzigingen.

30% herzieningsregeling WW-premie bij overwerk

15 December 2022

Over het jaar 2022 kan een werkgever voor het eerst te maken krijgen met de 30%-herzieningsregeling, als hij in 2022 een werknemer heeft die hij meer dan 30% meer uren betaalt dan het aantal contracturen voor dit jaar, bijvoorbeeld door overwerk. In dat geval moet de werkgever begin 2023 de lage premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) over 2022 herzien.