Lees hier het laatste nieuws

Blog and News

Thuiswerkvergoeding stijgt per 1 januari 2023

13 September 2022

De onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt per 1 januari 2023 hoogstwaarschijnlijk van € 2 naar € 2,13. Meer dan alleen deze inflatiecorrectie zit er voor komend jaar niet in, blijkt uit het antwoord van staatssecretaris van Financiën Van Rij op Kamervragen. Bron: Rendement

Betalen per autokilometer gaat vanaf 2030 in

08 July 2022

Elektrisch rijden wordt flink gestimuleerd. Ons kabinet biedt iedereen die elektrisch rijdt (fiscale) voordelen aan. De belastinginkomsten lopen hierdoor flink terug. Nu lijken de eerste stappen te zijn gezet voor een kilometerheffing voor personenauto's die vanaf 2030 actief moet zijn.

Loonafspraken terug op pre-corona niveau

08 July 2022

Met een gemiddelde van 3,1% in maart zijn de loonafspraken terug op het niveau van vlak voor het uitbreken van de pandemie in 2020. Met dit maandgemiddeld wordt de opwaartse trend in cao-afspraken voortgezet en kruipt het jaargemiddelde richting de 3%.

Akkoord richtlijn minimum loon Europese Unie

08 July 2022

Er wordt momenteel veel geschreven over het minimumloon en voornamelijk over de (aankomende) verhogingen. Ook in de Raad van de Europese Unie en binnen het Europees Parlement was het een punt der discussie. Nu is er een akkoord bereikt over de richtlijn binnen de Europese Unie.

Loonkloof tussen mannen en vrouwen steeds kleiner

22 June 2022

De gelijkheid tussen mannen en vrouwen is een actueel onderwerp. Er wordt gepleit voor meer vrouwen aan de top, meer ruimte voor ambitie van vrouwen en meer gelijkheid in salaris. Een recent onderzoek van het CBS laat zien dat het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft salaris ook in de afgelopen jaren verder is afgenomen.

Veranderingen in de wet- en regelgeving

22 June 2022

De wet- en regelgeving voor werkgevers verandert constant. Belangrijk om goed op de hoogte te zijn en te blijven. Ook 1 juli zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd, net als per 1 augustus. Lees ze in een beknopt overzicht.

Onbenut arbeidspotentieel treft ook jonge migranten

22 June 2022

Bedrijven in verschillende sectoren staan te springen om talenten vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, maar ondertussen staan veel jongeren volledig buitenspel, omdat ze niet beschikken over de juiste papieren. Enkele duizenden ongedocumenteerden krijgen daardoor geen toegang tot het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt.

Sociale veiligheid op de werkvloer

22 June 2022

Vrijwel het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking (76%), tussen de 18 en 68 jaar voelt zich sociaal veilig als ze aan het werk zijn. Desondanks heeft bijna 1 op de 5 Nederlanders wel eens sociale onveiligheid ervaren op de werkvloer. Een onderwerp wat vaak onbesproken blijft. In 23% van de organisaties is het voor werknemers onduidelijk waar ze terechtkunnen.