Thuiswerkvergoeding stijgt per 1 januari 2023

De onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt per 1 januari 2023 hoogstwaarschijnlijk van € 2 naar € 2,13. Meer dan alleen deze inflatiecorrectie zit er voor komend jaar niet in, blijkt uit het antwoord van staatssecretaris van Financiën Van Rij op Kamervragen.

Bron: Rendement

Thuiswerkvergoeding stijgt per 1 januari 2023

De gerichte vrijstelling in de WKR voor de thuiswerkvergoeding is per 1 januari 2022 geïntroduceerd. Bij de introductie is vastgelegd dat dit bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd aan de hand van de ‘tabelcorrectiefactor’. Daarmee wordt rekening gehouden met de inflatie. Per 1 januari 2023 zal de indexatie voor het eerst plaatsvinden bij de onbelaste thuiswerkvergoeding. Omdat de tabelcorrectiefactor waarschijnlijk uitkomt op 1,063, zal de vrijstelling per 1 januari 2023 omhoog gaan naar € 2,13. Dit bedrag kan nog iets veranderen als de tabelcorrectiefactor anders wordt of door afronding.

 

Nibud: thuiswerken kost nu € 3,05 per werkdag per persoon

Het bedrag van € 2 per werkdag per persoon heeft het kabinet destijds gebaseerd op een berekening van het Nibud van de gemiddelde kosten om thuis te werken. Het Nibud voerde deze berekening uit in augustus 2021, in opdracht van het Ministerie van Financiën. In maart 2022 heeft het Nibud op eigen initiatief berekend dat thuiswerken door de gestegen energieprijzen duurder is geworden. De gemiddelde kosten om thuis te werken bedragen nu ongeveer € 3,05 per werkdag per persoon.

 

Rekening houden met inflatie

Een vraag vanuit de Tweede Kamer was of de staatssecretaris bereid is in het Belastingplan 2023 maatregelen op te nemen om de onbelaste thuiswerkvergoeding weer in lijn te brengen met het huidige kostenplaatje. Maar Van Rij geeft aan dat met de indexatie op basis van de tabelcorrectiefactor al rekening wordt gehouden met de inflatie. Er zit dus niet meer in. Het kabinet zal de evaluatie van de thuiswerkvrijstelling meenemen in de evaluatie van de WKR die gepland staat voor 2023/2024. Pas dan wordt bekeken of de regeling nog strookt met de praktijk.

Een zieke werknemer tijdens ouderschapsverlof

27 September 2022

Sinds een aantal jaar is het voor werknemers mogelijk om ouderschapsverlof op te nemen. Onlangs waren er nieuwe wijzigingen en gaf het UWV duidelijkheid over ziekte tijdens dit verlof. Waar heb je als werknemer recht op en hoe werkt het voor werkgevers?

Een zieke oproepkracht, moet je die doorbetalen?

27 September 2022

In de huidige tijd van extreme arbeidskrapte in vele branches is de vraag "moet je een zieke oproepkracht doorbetalen" eentje die vaak gesteld wordt. Hoe zit dit precies? Je leest het in dit artikel.

Prinsjesdag 2022

21 September 2022

Ieder jaar wordt op de derde dinsdag van september de Miljoenennota en rijksbegroting voor het jaar erna gepresenteerd. In dit artikel een overzicht van alle highlights.