Een zieke oproepkracht, moet je die doorbetalen?

In de huidige tijd, waar veel organisaties kampen met personeelstekort, worden er veel oproepkrachten ingezet. Maar wat als zij ziek worden? Moet je hen dan doorbetalen?  Er is geen eenduidig antwoord op te geven want de precieze behandeling hangt af van het type oproepovereenkomst. De oproepkracht kan een nulurencontract zijn of een voorovereenkomst.

Een zieke oproepkracht, moet je die doorbetalen?

Bij een nulurencontract is de oproepkracht verplicht om te komen als de werkgever hem oproept. Als hij ziek wordt tijdens een oproepperiode moet hij minstens 70% van het loon doorbetaald krijgen over de afgesproken oproepperiode. De oproepkracht heeft daarentegen geen recht op loondoorbetaling als hij ziek wordt in een periode waarin hij niet wordt opgeroepen.

Garantie-uren bij min-max-contract

Er is ook een arbeidsovereenkomst voor oproepkrachten in de vorm van een min-max-contract. Hierbij heeft de oproepkracht altijd recht op minstens 70% van het loon over de afgesproken garantie-uren. Na afloop van het arbeidscontract kan de oproepkracht in aanmerking komen voor een Ziektewet-uitkering.

Oproepcontract met voorovereenkomst

Bij een oproepcontract met voorovereenkomst ontstaat er pas een arbeidsovereenkomst zodra de oproepkracht een oproep accepteert. Als hij ziek wordt tijdens zo’n oproepperiode, betaalt de werkgever minstens 70% van het loon over de afgesproken periode die de oproepkracht zou werken. Als de oproep is afgelopen, is ook het tijdelijke arbeidscontract afgelopen en krijgt de werknemer geen loon meer. Op het moment dat de oproepkracht ziek wordt buiten een oproepperiode, heeft hij geen arbeidscontract en krijgt hij dus ook geen loon. Als hij ziek wordt binnen vier weken nadat het laatste arbeidscontract is afgelopen, heeft hij misschien wel recht op een Ziektewet-uitkering van UWV.

Minimumloon is ondergrens

Ook al hoeft uw onderneming maar 70% van het loon door te betalen, dit mag in het eerste ziektejaar nooit minder zijn dan het wettelijk minimumloon.

NBBU CAO voor uitzendkrachten 2023

20 January 2023

Op 17 november 2021 is er een akkoord bereikt tussen vakbonden en de uitzendbranches ABU en NBBU over een nieuwe CAO voor uitzendkrachten. Hierin zijn diverse wijzigen opgenomen die ingaan per 01-01-2023. Hieronder een overzicht van deze wijzigingen.

30% herzieningsregeling WW-premie bij overwerk

15 December 2022

Over het jaar 2022 kan een werkgever voor het eerst te maken krijgen met de 30%-herzieningsregeling, als hij in 2022 een werknemer heeft die hij meer dan 30% meer uren betaalt dan het aantal contracturen voor dit jaar, bijvoorbeeld door overwerk. In dat geval moet de werkgever begin 2023 de lage premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) over 2022 herzien.