Blog #4

Publiek Private Samenwerkingen

Eind 2021 waren er 9,4 miljoen Nederlanders aan het werk wat neerkomt op 71,1% van de bevolking tussen de 15 en 75 jaar (bron: CBS). Hoewel we te maken hebben met dalende cijfers, waren er 430.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geregistreerd. Een relatief grote groep die steun of begeleiding nodig hebben om (weer) aan het werk te kunnen gaan. Hierbij zijn publiek private samenwerkingen nodig, en die maken het (re)integreren vaak bijzonder lastig.

Bij publiek-private samenwerkingen (PPS) werken bedrijven samen met overheden of maatschappelijke organisaties. Deze samenwerkingen kunnen zowel financieel (donaties/sponsoring) als inhoudelijk (kennis en netwerken) zijn.

In deze blog gaat het expliciet over de publiek private samenwerkingen met betrekking tot mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Hoe kunnen wij hen met elkaar, met hulp van maatschappelijke organisaties, aan het werk krijgen? Deze groep mensen is gedeeltelijk arbeidsongeschikt of heeft een doelgroep verklaring. Ze ontvangen een werkloosheidsuitkering, ziektewetuitkering of een bijstandsuitkering maar hebben nog voldoende kansen om aangepast werk te kunnen verrichten, en willen dit vaak ook. Ze hebben alleen extra aandacht in begeleiding en support wat mogelijk gemaakt kan worden door subsidies of door middel van opleiding en kennis.

De ervaring leert dat de bereidwilligheid vanuit bedrijven er zeker is. Veel werkgevers vinden maatschappelijke betrokkenheid belangrijk. Intern is er echter vaak niet de juiste kennis aanwezig om re-integratie op te starten, mede door de complexe regelgeving. Ook ligt er uitdaging bij het begeleiden van de mensen: wat hebben zij nodig, en wanneer is welke begeleiding voldoende?

Ook is een groot struikelpunt de huidige wetgeving waar bedrijven mee te maken hebben. Deze sluit niet aan bij de krappe arbeidsmarkt. Een voorbeeld: een bedrijf kampt met een groot personeelstekort en wil graag iemand laten re-integreren binnen het bedrijf na langdurig ziek zijn. De werkgever geeft aan altijd tevreden te zijn geweest en wil kijken naar wat er wél binnen de mogelijkheden valt. De werkgever wil dan aanspraak maken op het krijgen van subsidie in dit traject. De werknemer is blij want wil graag weer actief worden binnen de arbeidsmarkt in plaats van thuis te zijn. Na het doen van de aanvraag voor subsidie krijgt de werkgever te horen van het UWV dat hij hier geen recht op heeft. De reden: de werknemer had eerst 6 maanden een uitkering moeten krijgen. Dit moet eerst, alsnog, gevolgd worden.

Het is een typerend voorbeeld waarbij er gekozen moet worden tussen twee uitersten. Het negeren van de wet mag niet, maar het UWV zou kunnen kijken naar passende mogelijkheden om de wet te omzeilen maar wil dat niet want ‘regels zijn regels’. Zo is er een werkgever zonder werknemer, en een werknemer zonder baan.

Er zijn vele voorbeelden waar onze klanten tegenaan lopen. Bij MPeople proberen wij, op de juiste manier, om deze regels heen te gaan en te kijken naar een passende samenwerking tussen de potentiële werkgever en de werknemer met afstand tot de arbeidsmarkt. Met inachtneming van de juiste begeleiding en ondersteuning. Veel van onze klanten hebben daar op dit moment niks aan, maar toekomstige klanten wellicht wel. We zijn in nauw contact met het ministerie en de politiek hoe we regels kunnen omzeilen of wetten kunnen wijzigen.

De afgelopen vier maanden zijn er 8 casussen voorbij gekomen van werknemers die aan het werk wilden en werkgevers die hier graag gehoor aan wilden geven. Bij twee bedrijven, waar wij veel publiek private samenwerkingen verzorgden, heeft dit ertoe geresulteerd dat zij de boot inmiddels afhouden omdat het te veel tijd en geld kost en de wet- en regelgeving zo muurvast zit, dat het ons ook niet toe laat om een passende werkwijze te vinden. Daarom is het proces waar wij nu in zitten en de gesprekken die wij voeren met de maatschappelijke organisaties, het ministerie en de politiek, van groot belang. Want ook bij Publiek Private Samenwerkingen moet we streven naar maatwerk, want iedere situatie is uniek. Daar zetten wij ons graag voor in!