Onze cases

Schateiland Zeumeren

Case beschrijving:
Schateiland Zeumeren is het grootste indoor Speelparadijs van Nederland. Sinds de start is het bedrijf hard gegroeid en was er vrijwel direct behoefte aan een partner voor de HR-administratie en salarisverwerking.

Het proces:
Schateiland Zeumeren is een nieuw gestarte organisatie. Ze zijn van 0 medewerkers gegroeid naar 20-30 medewerkers. Hiervan zijn er 5 vast en op piekmomenten 25 oproepbaar. Vanaf het begin is MPeople betrokken geweest bij het opzetten van de personeelsadministratie en salarisadministratie omdat hier intern geen kennis en ervaring in was en de klant het graag goed ingevuld wilde hebben.

In samenspraak met de klant zijn er contracten voor het personeel opgesteld, systemen klaargezet voor gebruik en de salarisadministratie ingericht. Inrichting voor aanmeldingen zijn klaargezet zodat de klant dit in basis zelf opstart, het door de medewerker wordt aangevuld en door MPeople wordt gecontroleerd en afgerond. Gedurende de samenwerking zijn de processen geoptimaliseerd en is de documentatie verder uitgebreid. Daarnaast heeft MPeople Schateiland geadviseerd op het gebied van invulling van verzuimbeheer, Arbo, verzekeringen rondom personeel, kortom alle wettelijke verplichtingen rondom het personeelsbeheer. We hebben Schateiland Zeumeren geadviseerd zich aan te sluiten bij de CAO Horeca en de daarbij behorende pensioenfonds. Dit advies is gehonoreerd en sinds begin 2022 actief. De samenwerking is verder vormgegeven met het blijven beheren, verwerken en adviseren van de bestaande HR- en salarisadministratie.

Reactie opdrachtgever:
De samenwerking met MPeople is heel prettig. Alle medewerkers uit het team geven goed advies en reageren snel. Ook het contact met onze medewerkers verloopt soepel en adequaat. Ze zijn altijd goed op de hoogte van aankomende wijzigingen en voeren deze direct voor ons door.