Never waste a good crisis

Een crisis, of het nou de kredietcrisis, de coronacrisis of een financiële crisis is, het vormt altijd een enorme uitdaging voor een ondernemer. Tijdens de crisis zelf is het vaak een kwestie van overleven en na de crisis willen we allemaal niets liever dan door in het ‘nieuwe normaal’.

Je moet je afvragen hoe verstandig het is om weer door te gaan met de alledaagse gang van zaken. Een crisis biedt namelijk, naast een hoop zorgen, ook een heleboel inzichten en het is goed om daar als ondernemer bij stil te staan en lering uit te trekken. Tijdens een crisis lopen veel ondernemers tegen zaken aan die niet eerder boven tafel zijn gekomen, wat maakt dat zij zich opeens realiseerden hoe kwetsbaar de organisatie is. Zo was vóór de coronacrisis thuiswerken bij slechts een beperkt aantal bedrijven de norm. Alles was ingericht op kantoor, helemaal op het gebied van HR, waar je te maken hebt met veel werknemerscontact en vaak nog papieren dossiers. Dus ook communicatie bleek opeens een uitdaging: hoe houd je als werkgever contact met je werknemer en wat is de juiste balans tussen vertrouwen, ruimte geven en feeling houden met wat er speelt en gebeurt? De verhalen die je terug hoort lopen behoorlijk uiteen. Van werkgevers die werknemers meer vertrouwen gaven en ze taakgericht gingen inzetten tot werkgevers die in contact waren met IT-bedrijven om via monitoring wilden zien of een werknemer wel genoeg uren ingelogd was. Het ene en het andere uiterste.

Gelukkig is er voor ieder bedrijf een modus die werkt. Voor zowel de ondernemer zelf als voor de werknemers. Belangrijk is dan ook dat daar nú de focus op ligt. Omdat de beperkingen vanwege de coronacrisis steeds verder naar de achtergrond raakt is het van belang om stil te staan bij de afgelopen anderhalf jaar en vanuit helikopteroverzicht te kijken naar de organisatie: wat ging er goed en wat kan er beter? Wat is er nodig om, bij een eventueel volgende crisis, goed en direct te kunnen anticiperen?

MPeople ontvangt regelmatig vragen van ondernemers die willen weten wat de laatste ontwikkelingen zijn op HR-gebied qua wet- en regelgeving. De laatste tijd zijn we regelmatig in gesprek met ondernemers welke stappen zij nu moeten zetten in hun HR- en salaris processen. Wij adviseren deze ondernemers om door middel van een stappenplan de huidige situatie in kaart te brengen en aan de hand daarvan een plan van aanpak te maken.

Het is belangrijk om alle processen goed te evalueren, ook die waarbij het gevoel is dat ze goed verlopen. Juist van een complete evaluatie krijg je als ondernemer het beste beeld waar verbeteringen door te voeren en hoe kosten te besparen. Via het toepassen van de HR-scan verzorgt MPeople dit voor het MKB.  Het advies is om dit minimaal eens in de drie jaar te doen. De aankomende maanden is de beste periode, want er is niets zo verleidelijk om weer in het ‘oude’ ritme te vervallen en daardoor kansen te missen.

De CAO: belemmering voor werknemer én werkgever!

19 January 2022

De arbeidsmarkt is constant in beweging. Is het niet de wet- en regelgeving die gewijzigd wordt, dan zijn het wel veranderingen in de CAO’s. Momenteel is er een overduidelijke verandering gaande waarin individualiteit centraal staat. Daar waar CAO’s nog maar een aantal jaren een gedegen basis vormden voor werkgever en werknemer, ervaren wij nu dat zij in veel gevallen vooral een belemmering vormen. Ook vakbonden fungeerden niet al te lang geleden als ware pioniers voor werknemers. Vandaag de dag zijn van de in totaal 9,1 miljoen werkenden in Nederland slechts 1.5 miljoen mensen lid. Dat is het laagste aantal sinds 1966. Opvallend hierbij is dat vooral jongeren tot 25 jaar zich niet meer vertegenwoordigd voelen door een vakbond.

Wijziging CAO uitzendkracht

05 January 2022

Na ruim een jaar is er een akkoord bereikt tussen vakbonden en de uitzendbranches ABU en NBBU over een nieuwe CAO voor uitzendkrachten. Door deze CAO komt er kortere flexibiliteit, wordt het verschil in loon tussen uitzendkrachten en vast personeel verkleind en is er een eerdere pensioenopbouw. De nieuwe CAO is 17 november 2021 van start gegaan en loopt tot 2 januari 2023. Lees hier het volledig overzicht van veranderingen.

Wetswijzigingen 2022

05 January 2022

Er staat een nieuw kabinet in de startblokken. Door de lange formatieperiode zijn een flink aantal plannen uitgesteld of zelfs geschrapt. Hierdoor blijven grote wijzigingen en hervormingen vooralsnog uit. Natuurlijk heeft dat ook effect op aanpassingen in wet- en regelgeving. De belangrijkste zaken om nu al rekening mee te houden in 2022 hebben wij hier voor je op een rij gezet.