Een netwerk vol expertise

Onze Partners

MPeople kan heel veel voor u betekenen op HR-gebied. Wij hebben veel HR-expertise in ons team. Maar ons werkveld is interdisciplinair. Er zijn daarom specifieke kennisonderdelen waar we soms mee te maken krijgen binnen ons werkveld, waar we graag anderen aan het woord laten. Over de jaren hebben wij daarom een vertrouwd partnernetwerk ingericht, waarmee wij u op veel uiteenlopende zaken professioneel kunnen helpen. Lees hier meer over onze partners.

Onze Partners

Met AFAS hebben we de keuze voor een complete HR- en salarisomgeving waarmee we de kwaliteit die we aan onze klanten beloven ook kunnen realiseren

 

Als onze klanten (tijdelijke) ondersteuning nodig hebben voor hun salaris verwerking, is BNJ de ideale partner die we op interim basis in kunnen zette bij onze opdrachtgevers.

 

Voor de verwerking van de backoffice dienstverlening bij de uitzendbureaus, is het softwarepakket van Easyflex de ideale oplossing om effectief en goedkoop alle backoffice zaken te verwerken. 

 

Voor onze klanten die behoefte hebben aan een (tijdelijke) externe HR manager of management advies wordt dit via IMPC ingezet. Bij IMPC hebben we klanten in Nederland en buiten Nederland die we adviseren op alle gebieden met betrekking tot personeel

 

De NBBU is invloedrijk op de (flexibele) arbeidsmarkt, geeft vorm aan vernieuwingen in de flexbranche, vertegenwoordigt, faciliteert en adviseert zijn leden, waarborgt kwaliteit en versterkt het ondernemerschap van de leden 

 

In de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven werken beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen. Het doel is om studenten in het beroepsonderwijs de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. SBB begeleidt de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit.    

 

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor alle ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen. Met dit keurmerk weet de klant dat het samenwerkt met een onderneming die voldoet aan de strenge eisen rondom de inzet van uitzendkrachten en vrijwaart de klant van inlenersaansprakelijkheid. 

Betalen per autokilometer gaat vanaf 2030 in

08 July 2022

Elektrisch rijden wordt flink gestimuleerd. Ons kabinet biedt iedereen die elektrisch rijdt (fiscale) voordelen aan. De belastinginkomsten lopen hierdoor flink terug. Nu lijken de eerste stappen te zijn gezet voor een kilometerheffing voor personenauto's die vanaf 2030 actief moet zijn.

Loonafspraken terug op pre-corona niveau

08 July 2022

Met een gemiddelde van 3,1% in maart zijn de loonafspraken terug op het niveau van vlak voor het uitbreken van de pandemie in 2020. Met dit maandgemiddeld wordt de opwaartse trend in cao-afspraken voortgezet en kruipt het jaargemiddelde richting de 3%.