Een netwerk vol expertise

Onze Partners

MPeople kan heel veel voor u betekenen op HR-gebied. Wij hebben veel HR-expertise in ons team. Maar ons werkveld is interdisciplinair. Er zijn daarom specifieke kennisonderdelen waar we soms mee te maken krijgen binnen ons werkveld, waar we graag anderen aan het woord laten. Over de jaren hebben wij daarom een vertrouwd partnernetwerk ingericht, waarmee wij u op veel uiteenlopende zaken professioneel kunnen helpen. Lees hier meer over onze partners.

Onze Partners

Met AFAS hebben we de keuze voor een complete HR- en salarisomgeving waarmee we de kwaliteit die we aan onze klanten beloven ook kunnen realiseren

 

Als onze klanten (tijdelijke) ondersteuning nodig hebben voor hun salaris verwerking, is BNJ de ideale partner die we op interim basis in kunnen zette bij onze opdrachtgevers.

 

Voor de verwerking van de backoffice dienstverlening bij de uitzendbureaus, is het softwarepakket van Easyflex de ideale oplossing om effectief en goedkoop alle backoffice zaken te verwerken. 

 

Voor onze klanten die behoefte hebben aan een (tijdelijke) externe HR manager of management advies wordt dit via IMPC ingezet. Bij IMPC hebben we klanten in Nederland en buiten Nederland die we adviseren op alle gebieden met betrekking tot personeel

 

De NBBU is invloedrijk op de (flexibele) arbeidsmarkt, geeft vorm aan vernieuwingen in de flexbranche, vertegenwoordigt, faciliteert en adviseert zijn leden, waarborgt kwaliteit en versterkt het ondernemerschap van de leden 

 

In de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven werken beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen. Het doel is om studenten in het beroepsonderwijs de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. SBB begeleidt de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit.    

 

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor alle ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen. Met dit keurmerk weet de klant dat het samenwerkt met een onderneming die voldoet aan de strenge eisen rondom de inzet van uitzendkrachten en vrijwaart de klant van inlenersaansprakelijkheid. 

NBBU CAO voor uitzendkrachten 2023

20 January 2023

Op 17 november 2021 is er een akkoord bereikt tussen vakbonden en de uitzendbranches ABU en NBBU over een nieuwe CAO voor uitzendkrachten. Hierin zijn diverse wijzigen opgenomen die ingaan per 01-01-2023. Hieronder een overzicht van deze wijzigingen.

30% herzieningsregeling WW-premie bij overwerk

15 December 2022

Over het jaar 2022 kan een werkgever voor het eerst te maken krijgen met de 30%-herzieningsregeling, als hij in 2022 een werknemer heeft die hij meer dan 30% meer uren betaalt dan het aantal contracturen voor dit jaar, bijvoorbeeld door overwerk. In dat geval moet de werkgever begin 2023 de lage premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) over 2022 herzien.