Verhoging minimumloon

Vanaf 1 juli gaat het minimumloon omhoog

Vanaf 1 juli 2022 stijgt het minimumloon met 1,8%. In de tweede helft van dit jaar moeten werkgevers daardoor aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband € 1.756,20 per maand betalen.

Bron: rendement.nl

Vanaf 1 juli gaat het minimumloon omhoog

In de Staatscourant heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 gepubliceerd. Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt in de tweede helft van dit jaar € 1.756,20 per maand, € 405,30 per week en € 81,06 per dag.

Dit betekent dat werknemers die het minimumloon betaald krijgen er 1,8% op vooruit gaan ten opzichte van het minimumloon dat op 1 januari vastgesteld werd. Het minimumloon wat nu vastgesteld is, moet betaald worden aan alle werknemers die 21 jaar en ouder zijn en een fulltime dienstverband hebben.

Op dit moment bestaat er nog geen wettelijk minimumloon per uur. Daarvoor deelt de werkgever het minimumloon per week door het aantal uur dan in de organisatie telt als fulltime werkweek.

Uitzondering voor BBL’ers
Werknemers onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van het wettelijk minimumloon. Daarbij gelden er voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeidsovereenkomst hebben in verband met een BBL leerweg lagere minimumbedragen.

Overzicht minimumloon:

Loonkloof tussen mannen en vrouwen steeds kleiner

22 June 2022

De gelijkheid tussen mannen en vrouwen is een actueel onderwerp. Er wordt gepleit voor meer vrouwen aan de top, meer ruimte voor ambitie van vrouwen en meer gelijkheid in salaris. Een recent onderzoek van het CBS laat zien dat het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft salaris ook in de afgelopen jaren verder is afgenomen.

Veranderingen in de wet- en regelgeving

22 June 2022

De wet- en regelgeving voor werkgevers verandert constant. Belangrijk om goed op de hoogte te zijn en te blijven. Ook 1 juli zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd, net als per 1 augustus. Lees ze in een beknopt overzicht.

Onbenut arbeidspotentieel treft ook jonge migranten

22 June 2022

Bedrijven in verschillende sectoren staan te springen om talenten vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, maar ondertussen staan veel jongeren volledig buitenspel, omdat ze niet beschikken over de juiste papieren. Enkele duizenden ongedocumenteerden krijgen daardoor geen toegang tot het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt.