Onzorgvuldige waarschuwingen op de werkvloer

Het geven van een officiële waarschuwing aan één van je werknemers gaat niet zomaar. Voor de waarschuwing afgegeven wordt moet je als werkgever zorgvuldig onderzoek doen en hoor- en wederhoor toepassen. Als dit niet gedaan wordt, is het mogelijk om de berisping uit het personeelsdossier te laten wijzigen. (Bron: rendement.nl).

Onzorgvuldige waarschuwingen op de werkvloer

Het is een praktijkervaring, zo bleek uit een onlangs gepubliceerde zaak uit 2019. Een incident in een zwembad waarbij de werknemer alle badgasten verzocht het zwembad te verlaten zodat hij de bodem kon verstellen mondde uit in een officiële waarschuwing. Wat bleek: één van de badgasten wilde het zwembad in gaan en negeerde de melding over veiligheidsoverwegingen. De badgast reageerde provocerend en de werknemer melde het voorval aan de manager. Uiteindelijk ontving de werknemer een aangetekende brief met een officiële waarschuwing waarin zijn stemverheffing en harde woorden de reden toe waren. Het incident zou intimiderend en bedreigend over zijn gekomen en onrust hebben veroorzaakt onder de badgasten.

Bezwaar vanuit de werknemer
De werknemer maakte bezwaar tegen de waarschuwing en vorderde dat deze uit zijn personeelsdossier zou verdwijnen. Na een eerste gesprek besloot de werkgever de waarschuwing te handhaven maar af te zwakken naar een aantekening. Ook hier was de werknemer het niet mee eens en hij stapte naar de kantonrechter. Deze oordeelde dat het besluit tot de schriftelijke waarschuwing niet zorgvuldig tot stand was genomen en niet voldoende was onderbouwd met feiten. Ook vond hij dat de werkgever onzorgvuldig was geweest door geen onderzoek te doen en geen hoor- en wederhoor toe te passen. Het besluit van de werkgever was in strijd met de redelijke eisen van goed werkgeverschap. De aantekening diende daarom uit het personeelsdossier verwijdert te worden.

Loonkloof tussen mannen en vrouwen steeds kleiner

22 June 2022

De gelijkheid tussen mannen en vrouwen is een actueel onderwerp. Er wordt gepleit voor meer vrouwen aan de top, meer ruimte voor ambitie van vrouwen en meer gelijkheid in salaris. Een recent onderzoek van het CBS laat zien dat het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft salaris ook in de afgelopen jaren verder is afgenomen.

Veranderingen in de wet- en regelgeving

22 June 2022

De wet- en regelgeving voor werkgevers verandert constant. Belangrijk om goed op de hoogte te zijn en te blijven. Ook 1 juli zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd, net als per 1 augustus. Lees ze in een beknopt overzicht.

Onbenut arbeidspotentieel treft ook jonge migranten

22 June 2022

Bedrijven in verschillende sectoren staan te springen om talenten vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, maar ondertussen staan veel jongeren volledig buitenspel, omdat ze niet beschikken over de juiste papieren. Enkele duizenden ongedocumenteerden krijgen daardoor geen toegang tot het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt.